Team

Kundernas höga tillfredsställelse drar nytta av Kaiyou Bearings starka kundserviceteam, från lagerproduktion till leverans, vi ser fram emot att arbeta med dig för en win-win-situation.

TYDLIGA MÅL

Kaiyou-teamet som helhet har ett gemensamt mål. Medlemmar i ett effektivt team måste ha en tydlig rollorientering och arbetsfördelning i en tydlig organisationsstruktur. Kaiyou-teammedlemmar förstår tydligt sin egen positionering och sitt ansvar

ÖMSESIDIG FÄRDIGHET

Kaiyou-teammedlemmar har grundläggande färdigheter för att uppnå gemensamma mål och kan samarbeta väl

ÖMSESIDIGT FÖRTROENDE

Ömsesidigt förtroende är den mest utmärkande egenskapen hos ett framgångsrikt team

BRA KOMMUNIKATION

Endast när det sker ett smidigt informationsutbyte mellan teammedlemmarna kan medlemmarnas känslor kommuniceras, medlemmarnas beteende kan koordineras och teamet kan bilda sammanhållning och bekämpa effektivitet

LÄMPLIGT LEDARSKAP

Ledaren för Kaiyou-teamet ger vägledning och stöd till hela teamet
Mångfalden i vårt team och de enorma mänskliga resurser som det innehåller är en integrerad del av varumärkets strategiska resurser. Teamet odlar varumärkeskulturen och förstärker de anställdas entusiasm och engagemang. Det gör det möjligt för våra anställda att arbeta outtröttligt, enat, dedikerat och dedikerat , vilket gör organisationen mer levande och kreativ
Contact